Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Відповідальний редактор
Віра Просалова - д. філол. наук, професор
Відповідальний секретар
Олег Соловей - к. філол. наук, доцент

Члени редколегії:

Анатолій Загнітко - д-р. філол. наук, професор, чл.-кор. НАН України,
Галина Лукаш
 - д-р. філол. наук, професор,
Микола Жулинський - д-р. філол. наук, академік НАН України,
Михайло Наєнко
 - д-р. філол. наук, професор,
Лідія Кавун - д-р філол. наук, професор,
Ольга Пуніна - канд. філол. наук, доцент,
Еліна Свенцицька - д-р. філол.наук, професор,
Ольга Турган
 - д-р. філол. наук, професор,
Валентина Соболь - Ph. D., Варшава, Республіка Польща,
Марія Ревакович - Ph. D., Сієтл, США.