«Дійство про Юрія-Переможця» Юрія Косача: номінативний аспект авторської стратегії діалогізму.

Автор(и)

  • Maria Reutova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.4

Ключові слова:

інтертекстуальність, паратекстуальність, номінація, драматичний твір, алюзія, симулякр

Анотація

З’ясовано, що драма «Дійство про Юрія-Переможця» відзначається тяжінням до інтертекстуальності, що є інтенційним виявом авторської волі, тобто усвідомленим та спланованим прагненням письменника відмовитися від створення об’єктивної картини світу на користь витворення численних її версій. Обґрунтовано, що текст драми є поліфонічним утворенням, чому сприяють символізація текстового поля, артикуляції номінацій, алюзій, ремінісценцій та інших маркерів діалогічності авторського мислення.

Біографія автора

Maria Reutova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент

Посилання

Аркас М. Історія України-Русі. Київ : Вища школа, 1993. 414 с.

Зборовська Н. Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія. К. : Академвидав, 2006. 504 с.

Косач Ю. Дійство про Юрія-Переможця : трагедія. Кур’єр Кривбасу. № 276-277, 2012. С. 171-226.

Архів Івана Крип’якевича. Папка № 164: «Бібліографія робіт І. Крип’якевича». Добірка рукописів «ІК. Плани» (аркуші з машинописним списком недрукованих праць І. Крип’якевича, 1950 р. (без пагінації).

Луняк Є. Перебування Юрія Хмельницького у турецькому полоні за свідченнями французького дипломата Де ла Круа. Січеславський альманах. № 6, 2011. С. 5-16.

Неборак В. В. Перечитана «Енеїда»: (Спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення з «Енеїдою» Вергілія). Львів, 2001. С. 10-13.

Нямцу А. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : Автореф. дис. …д-ра філол. наук: 10.01.04; 10.01.05. К., Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1997. 34 с.

Перлини української народної пісні: упорядник Микола Гордійчук. Київ : Музична Україна, 1991. 383 с.

Сріблянський М. Літературна хвиля. (Погляд на літературу українську за р. 1912). Українська хата. № 1, 1913. С. 27-35.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Література української еміграції