Маркери автобіографічності в романі Віталія Бендера «Станція Пугаловська».

Автор(и)

  • Anton Buzov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.6

Ключові слова:

поетика, дискурс, автобіографізм, автобіографічний акт, хронотоп, «текст пам’яті»

Анотація

У статті розглянуто автобіографічний простір роману Віталія Бендера «Станція Пугаловська». Особливу увагу зосереджено на хронотопі твору, що є яскравим підтвердженням художніх перетворень письменником автобіографічного матеріалу. Встановлено, що часопросторові межі роману «Станція Пугаловська» відтворюють ситуацію довоєнного містечка на території сучасної Донецької області, в умовах якого провів дитинство та юність Віталій Бендер.

Біографія автора

Anton Buzov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент

Посилання

Бендер В. Марш молодости. Київ : Юніверс, 2005. 888 с.

Бузов А. С. Дискурс експресіонізму в романі Віталія Бендера «Фронтові дороги». Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб.. Випуск 23. Вінниця : Донецький національний університет, 2015. С. 70–79.

Бузов А. С. Стильові пошуки у малій прозі Віталія Бендера. Jahrbuch der VІ Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Мюнхен : KUBON & SAGNER, 2016. С. 255–260.

Бузов А. С. Фабульна організація роману Віталія Бендера «Марш молодости». Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб.. Випуск 24. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016. С. 140-151.

Бузов А. С. Історія однієї присвяти: автобіографічний дискурс роману Віталія Бендера «Марш молодости». Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Вип. 9. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. С. 79-87.

Бузов А. С. Екзистенційний вимір новелістики Віталія Бендера повоєнної доби. Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Мюнхен : Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. С. 279–288.

Василенко Р. М. Ех, дороги. Життя в гримі та без (шляхами діаспори). Київ : Рада, 1999. С. 366-369.

Галич В. М. Публіцистика Віталія Бендера: жанрово-стильові домінанти. Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник. Рівне : О. Зень, 2015. С. 23-46.

Дальний М. Вибране. Люди-події-коментарі. Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. 563 с.

Качуровський І. В. Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори. Променисті сильвети. Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. С. 514-531

Коновал О. Г. Жив з Україною в серці. Віталій Бендер. Марш молодости. Київ : Юніверс, 2005. С. 5-9.

Мацько В. П. Українська еміграційна проза ХХ століття. Хмельницький : ПП Дерепа І. Ж., 2009. 388 с.

Просалова В. А. Віталій Бендер. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості. Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. С. 27.

Просалова В. А. Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги». Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. No. 1–2. Вінниця : Донецький національний університет. С. 208–213.

Schnell R. Die Literatur der Bundesrepublik: Autoren, Geschichte, Literaturbetrieb. Stuttgart : Metzler, 1986. S. 431-433.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Література української еміграції