Літературна й кінематографічна версії роману М. Хвильового «Вальдшнепи»: конфлікт конкретизацій.

Автор(и)

  • Vira Prosalova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.8

Ключові слова:

роман, повість, кіносценарій, інтерпретація, сиквел, мідквел

Анотація

У статті здійснено зіставлення повісті Артема Сокола «Аглая» та кінофільму Олександра Муратова «Вальдшнепи» з однойменним романом Миколи Хвильового «Вальдшнепи», кінець якого, дописаний автором, був знищений ним самим і лишається до сьогодні невідомим. Діалог Артема Сокола з попередником підтверджує зацікавлення творчістю письменника, спробу заповнення текстових лакун, зумовлених непослідовністю автора, який мусив одночасно грати кілька ролей, дописування і водночас переписування роману «Вальдшнепи» з часової відстані, що дозволила внести нові акценти у спроби конкретизації роману Миколи Хвильового.

Стрічка «Вальдшнепи», створена на кіностудії імені О.Довженка за мотивами роману, відбила характерні тенденції українського кінематографу середини 90-х років минулого століття. В екранізації роману виявилися кон’юнктурні моменти, зумовлені актуалізацією раніше заборонених тем, як, наприклад, розкуркулення селян, репресій, які сам М.Хвильовий передчував і намагався своєю смертю привернути до них увагу, залишивши за собою право вирішувати свою долю. Отож, у стрічці мала місце не лише спроба дописування, а й переписування роману М.Хвильового засобами кіно, що дає підстави розглядати стрічку як мідквел, що не порушує часові межі першоджерела, а повість Артема Сокола «Аглая» – як сиквел, адже дія попереднього твору перенесена в ній у майбутнє.

Біографія автора

Vira Prosalova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. філол. наук, професор

Посилання

Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 9–191.

Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. К.: АртЕк, 2003. 384 с.

Вальдшнепи: фільм; режисер О. Муратов. 1996 рік. [Електронний ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=e83u2xc0gPE

Мовчан Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі : монографія. К.: ВД «Стилос», 2008. 544 с.

Муратов О. Я відновив спалені «Вальдшнепи» Хвильового. [Електронний ресурс]. URL https://vsiknygy.net.ua/reader/258/.

Сокіл А. Аглая. Артем Сокіл. Аглая. Микола Хвильовий. Вальдшнепи. К.: Смолоскип, 2010. С. 11–125.

Хвильовий М. Вальдшнепи. Артем Сокіл. Аглая. Микола Хвильовий. Вальдшнепи. К.: Смолоскип, 2010. С. 129-217.

Хвильовий М. Передсмертні послання до пасербиці Любові Уманцевої та до друзів-письменників. Хвильовий М. Твори: У 2 т. Упоряд. М. Г. Жулинського, П.І. Майдаченка. Т. 2. К.: Дніпро, 1990. С. 888-890.

Чопик Р. Баядера Миколи Хвильового. Культура. 2010. № 8. С. 8–16.

Шевельов Ю. Літ Ікара (Памфлети Миколи Хвильового). Вибрані праці : У 2 кн. Літературознавство. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 331–345.

Яус Г.Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика. Ганс Роберт Яус, пер. з нім. Роксоляна Свято і Петро Таращук. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. 624 с. Бібліогр.: 610-617.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Література і кіно: аспекти взаємодії