Антиутопія та гетеротопія: фікційне місто-тюрма в повісті «Місто, в якому не ходять гроші» Кузьми Скрябіна.

Автор(и)

  • Serhii Tsikavyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.11

Ключові слова:

місто, простір, локус, топос, паноптикон, антиутопія

Анотація

Статтю присвячено аналізу художнього простору Чорнобильської зони в малодослідженій повісті А. Кузьменка. Стисло окреслено основні концепції просторовості в контексті геопоетичного дискурсу сучасної гуманітаристики. Спостережено ознаки руйнування референтного зв’язку простору Зони з реальним. Визначено, що сконструйований наративний простір може бути окреслений як гетеротопічний. Пострадянська антиутопічна складова твору в повісті ефективно деконструйована.

Біографія автора

Serhii Tsikavyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. філол. наук

Посилання

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ : Критика, 2005. 264 c.

Семенов С. Дискотека с манекенами. Expert.ua. URL: http://expert.ua/articles/14/0/1817/ (дата звернення: 18.11.2017).

Бондар-Терещенко І. “Побєда” Скрябіна і вапше. Vsiknygy.net. URL: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/947/ (дата звернення: 18.11.2017).

“Я, «Побєда» і Берлін” Кузьми Скрябіна. Livejournal.com. URL: http://leorina.livejournal.com/78457.html (дата звернення: 24.11.2017).

Саган Г. В. Особливості індивідуального стилю прозописьма Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2011. № 17 (228). С. 101–106.

Лауда Л. Кузьма видав аудіокнигу “Я, «Побєда» і Берлін”. Gazeta.ua. URL: http://gazeta.ua/index.php?id=220817 (дата звернення: 23.11.2017).

Кузьма Скрябін. Місто, в якому не ходять гроші. Я, “Побєда” і Берлін. Харків : Фоліо, 2006. С. 81–159.

Стусенко О. Апологія відсутності (про місто/село як бінарну опозицію). Litakcent.com. URL: http://litakcent.com/2008/04/14/oleksandr-stusenko-apolohija-vidsutnosti-promistoselo-jak-binarnu-opozyciju/ (дата звернення: 17.11.2017).

Цікавий С. Особливості художнього простору в літературі: деякі філософські та нейрофізіологічні аспекти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 45. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 227–230.

Galbraith M. Deictic Shift Theory and the Poetics of Involvement in Narrative. Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective / Ed. by Judith F. Duchan, Gail A. Bruder and Lynne E. Hewitt. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, 1995. P. 19–59.

Ryan M.-L. Space. The living handbook of narratology / Hühn, Peter et al. (eds.) URL: http://www.lhn.unihamburg.de/article/space. (last accessed: 17.11.2017).

Soja E. Taking space personally. The spatial turn. Interdisciplinary perspectives / Ed. by Barney Warf and Santa Arias. London, New-York : Routledge, 2009. P. 11–35.

Rybicka E. Geopoetyka. Przestrzeń i mejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków : UNIVERSYTAS, 2014. 474 s.

Foucault M. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias. Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory / Ed. by Neil Leach. New York : Routledge. 1997. P. 330–336.

Michałowska T. Kochanowskiego poetyka przestrzeni : wizja horyzontalna. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. 1979. № 70/1. S. 3–30.

Eco U. Światy science fiction. Po drugiej stronie lustra i inne eseje : znak, reprezentacja, iluzja, obraz / Przeł. Joanna Wajs. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012. S. 233– 241.

Maj K. Allotopie. Topografia swiatów fikcjonalnych. Kraków : UNIVERSITAS, 2015. 315 s.

Knight K. Real Places and Impossible Spaces: Foucault’s Heterotopia in the Fiction of James Joyce, Vladimir Nabokov, and W.G. Sebald : Thesis submitted for the qualification of Doctor of Philosophy. Norwich : University of East Anglia, 2014. 216 p.

Stikells L. Flow urbanism. The heterotopia of flows. Heterotopia and the City: Public space in postcivil society / Ed. by Michiel Dehaene and Lieven De Cauter. London; New York : Routledge, 2008. P. 247–257.

Фуко М. Надзирать и наказывать / Перевод: В. Наумов. Москва : Ad Marginem, 1999. 480 с.

Certeau de M. The Practice of Everyday Life. Berkeley : University of California Press, 1984. 229 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього твору