Між аванґардом і гуманізмом: до розуміння поезії Миколи Хвильового.

Автор(и)

  • Oleh Solovey Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2017.25.13

Ключові слова:

поезія, ліричний мотив, аванґард, гуманізм, антиутопічний дискурс

Анотація

Стаття присвячена аналізу поетичної творчості Миколи Хвильового, одного з лідерів літературного покоління 1920-х років. Зазвичай поетична творчість письменника у вітчизняному літературознавстві послідовно ігнорується, хоча в контексті поетичного покоління 1920-х років Хвильовий представляється доволі яскравим поетом, що відкривав свої власні самобутні шляхи поруч із такими майстрами, як П. Тичина, В. Сосюра, М. Йогансен тощо. У статті здійснено аналіз провідних мотивів лірики та ліро-епіки Миколи Хвильового. Присутня також спроба відстежити формування літературної свідомості письменника.

Біографія автора

Oleh Solovey, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. філол. наук, доцент

Посилання

Балль Х. Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе. Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. М.: Прогресс, 1986. С. 316–317.

Сталін Й. Відкритий лист до Л.Кагановича. Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. Нью-Йорк – Балтимор – Торонто: Об’єднання українських письменників «Слово» / «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 1986. Т. 5.

Любченко А. Щоденник. Львів – Нью-Йорк: Вид-во МП Коць, 1999.

Гординський С. Поезія Миколи Хвильового. Хвильовий М. Твори: В 5 тт. Нью-Йорк – Балтимор – Торонто: Об’єднання українських письменників «Слово» / «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 1982. Т. 3. С. 281–297.

Хвильовий М. Твори: В 5 тт. Нью-Йорк – Балтимор – Торонто: Об’єднання українських письменників «Слово» / «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 1982. Т. 3. С. 692–694.

Хвильовий М. Твори: У 2 т. К.: Дніпро, 1990.

Агеєва В. Микола Хвильовий. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Дончика. 2-ге вид. К.: Либідь, 1994.

Сіробаба М. Лірика М. Хвильового: злам автохтонної свідомості. Слово і Час. 2016. № 10. С. 44–52.

Білецький О. Двадцять років нової української лірики (1903 – 1923). Харків: ДВУ, 1924. 40 с.

Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917 – 1927). Том 1: Біобібліографічний покажчик / За заг. ред. С.Пилипенка. Харків: ДВУ, 1928.

Йогансен М. Елементарні закони версифікації (віршування). Шляхи мистецтва. 1921. Число 2. С. 104–117.

Йогансен М. До проблеми вільного розміру (Поема Хвильового «В електричний вік»). Шляхи мистецтва. 1922. Число 1. С. 43–45.

Йогансен М. Конструктивізм, як мистецтво переходової доби. Шляхи мистецтва. 1922. Число 2. С. 36–37.

Поліщук В. Гімни прийдешньому. Шляхи мистецтва. 1921. Число 2. С. 128 – 129.

Гадзінський В. В електричний вік. (Поема Миколи Хвильового, 1921 р.). Проба аналізи. Зори грядущего. 1922. № 2. С. 88–92.

Меженко Ю. Творчість М.Хвильового. Шляхи мистецтва. 1923. Число 5. С. 55– 59.

Сонцвіт В. [Валер’ян Поліщук] Поезія праці. Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. Нью-Йорк – Балтимор – Торонто: Об’єднання українських письменників «Слово» / «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 1986. Т. 5. С. 373–376.

Поліщук В. «Шляхи мистецтва». Поліщук В. Коли жити – гордо жити!: Літературна спадщина / Упоряд. З. Суходуб. Рівне: Азалія, 1997. С. 57–61.

Поліщук В. Гімни прийдешньому. Поліщук В. Коли жити – гордо жити!: Літературна спадщина / Упоряд. З. Суходуб. Рівне: Азалія, 1997. С. 65–67.

Пилипенко С. Про панича Пшестшельського й про марксизм навиворіт. Плужанин. 1925. Число 6. С. 19.

Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. Т. 3.

Зеров М. «Шляхи мистецтва». Зеров М. Українське письменство. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.

Хвильовий М., Йогансен М., Сосюра В. Наш універсал до робітництва і пролетарських митців українських. Хвильовий М. Твори: У 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т. 2. С. 790– 791.

Жулинський М. Талант, що прагнув до зір. Хвильовий М. Твори: У 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т. 1. С. 5–43.

Йогансен М. Елементарні закони версифікації (віршування). Йогансен М. Вибрані твори. К.: Смолоскип, 2009. С. 509–549.

Любченко А. Спогади про Хвильового (Із записної книжки). Ваплітянський збірник / Упоряд. Ю.Луцького. Вид. 2-ге, доповнене. Торонто: Мозаїка, 1977. С. 34.

Хоменко О. Куди ведуть дороги «шведських могил»? (Микола Хвильовий і проблематика становлення утопічного дискурсу української літератури). Молода нація: Альманах. К.: Смолоскип, 2000. № 3. С. 192–223.

Барчан В. Експресіонізм і поетична творчість П.Тичини 10 – 20-х рр. ХХ століття. Науковий вісник Ужгородського університету: Випуск 9. Серія «Філологія». 2004. С. 79–88.

Лавріненко Ю. Література вітаїзму 1917 – 1933. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933: Поезія – проза – драма – есей / Упоряд. Юрій Лавріненко. К.: Смолоскип, 2002.

Костюченко В. Біль аж до краю дороги..: Есе. Вид. 2-ге, доп. К.: Пульсари, 2004.

Сосюра В. Вибрані твори: В 2 т. К.: Наук. думка, 2000. Т. 1.: Поетичні твори. 648 с.

Костецький І. Стефан Ґеорґе. Особистість, доля, спадщина. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. К.: Критика, 2005. С. 390 – 516.

Хвильовий М. Передсмертні послання до пасербиці Любові Уманцевої та до друзів письменників. Хвильовий М. Твори: У 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т. 2. С. 888–889.

Дзюба І. Поезія. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В. Дончика. 2-ге вид. К.: Либідь, 1994.

Хвильовий М. Твори: У 2 тт. К.: Дніпро, 1990. Т. 1. 650 с.

Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий: Науководокументальне видання / Упоряд. Ю. Шаповал. Передмова: Ю. Шаповал, В. Панченко. К.: Темпора, 2009. 296 с.

Яструбецька Г. Динаміка українського літературного експресіонізму: Монографія. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013. 380 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього твору