Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості).

Автор(и)

  • Tamara Sabelnikova Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.5

Ключові слова:

національний менталітет, культурна традиція, християнські цінності, героїчний епос, стрілецька поезія, молитва

Анотація

У статті простежено неперервність і динаміку української національної християнської традиції, її вияв у періоди воєнних лихоліть: від часів Київської Русі до сьогодення на матеріалі вітчизняного героїчного епосу та поетичної творчості. Християнські цінності тлумачаться як невід’ємна частина менталітету. Українці з давніх часів цінують не лише обрядово-ритуальну складову релігії, а й намагаються осягнути мудрість Святого Письма і підтримувати духовний зв’язок із Богом.

Біографія автора

Tamara Sabelnikova, Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг)

к. філол. наук, доцент

Посилання

Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Пер. з рос. Ю.Г. Буряка; Передм. В.О. Шевчука; Прим. Ю.М. Олійника. – К.: Фірма «Довіра», 1993. – 414 с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ «Обереги», 1992. – 80 с.

Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів: Слово, 1991. – 96 с.

Марценішко В.О. Одна з думних ремінісценцій у трилогії Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» / В.О. Марценішко // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2011. – Випуск XXІV. – Частина 1. – С. 46 – 56.

Закувала зозуленька: Антологія укр. нар. поет. творчості / [Вступ. стаття, упоряд. та приміт. Н.С. Шумади; Худож. оформл. А.О. Лівня; Упоряд. іл. матеріалу С.М. Музиченка]. – К.: Веселка, 1998. – 510 с.

Українські народні думи та історичні пісні / Упоряд., приміт. О.М.Таланчук. ‒ К.: Веселка, 1990. ‒ 239 с.

Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упоряд., авт. вступ. ст. і прим. Т.Ю. Салига; Худож. оформл. І.П. Плесканка. – Львів: Каменяр, 1992. – 399 с.

Боєслав М. Непокірні слова. Поезії. – Передрук підпільних видань б 46 – 49, 14/51, 1951. – 192 с.

Прийдіте поклонімся: молитовник. – Львів: Свічадо, 2013. – 989 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації української літератури і фольклору