Художнє моделювання ідеалу (на матеріалі повісті «Чортомлицькі легенди» М. Чхана).

Автор(и)

  • Aliona Golovchenko Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.7

Ключові слова:

ідеал, легенда, козак, Іван Сірко, М. Чхан

Анотація

У статті розглянуто художнє моделювання образу Івана Сірка як ідеалу народного вождя, виявлено специфіку характеротворення головного персонажа, своєрідність осмислення образу козаків як носіїв національної ідеї.

Біографія автора

Aliona Golovchenko, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

аспірантка

Посилання

Щербан Н. Г. Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості та художній літературі: авторефер. дис.на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Н. Г. Щербан. – Харків, 2007. – 20 с.

Мартинова С. «В нім жила запорозька смілість…» / С. Мартинова // Чхан М. Вибране. – Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2007. – 408 с.

Мартинова С. Оды о Ленине писали не все советские поэты / С. Мартынова // Экспедиция ХХІ. – 2008. – № 9. – С. 12-13.

Вусик О. Із недоспіваних пісень поета / О. Вусик // Борисфен. – 1992. – № 1. – С. 8.

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с.

Мартинова С. М. До питання розвитку історичної романістики Придніпров’я 1970-1980-х років / С. М. Мартинова. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту). – Вип. 18. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – С. 131-137.

Чхан М. Вибране / М. Чхан. – Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2007. – 408 с.

Романенко Л. В. Постать Івана Сірка в українській літературі (на матеріалі творів М. Морозенко «Іван Сірко, великий характерник», «Іван Сірко, славетний кошовий») / Л. В. Романенко // Електронний ресурс. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/figura-ivana-sirka-v-ukrainskoy-literature-na-materiale-proizvedeniy-m-morozenko-ivan-sirko-bolshoy-koldun-ivan-sirko-slavnyy-koshevoy

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Нікуліна Н. Повернення високої зорі / Н. Нікуліна // Вітчизна. – 1993. - № 1. - С. 152-153.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації української літератури і фольклору