Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша.

Автор(и)

  • Serhii Tsikavyi Донецький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.9

Ключові слова:

топос, місто, локус, текст, межа

Анотація

Стаття присвячена особливостям художнього конструювання вимишленого міста Мідні Буки в романах українського письменника Л. Дереша. У пропонованому дослідженні місто визначається як топос, якому підпорядковані конкретні просторові одиниці нижчого порядку, що локалізуються в романах «Культ» (2001), «Поклоніння ящірці» (2002) та «Намір!» (2006). Охарактеризовано окремі локуси, систематизовано історію становлення міста. У статті доведено, що місто Мідні Буки позначене наскрізною функціональною диспропорційністю, невідповідністю між сутністю та призначенням, що в просторовому відношенні увиразнюється ізольованістю та наголошенням межового характеру.

Біографія автора

Serhii Tsikavyi, Донецький національний університет

к. філол. наук, доцент

Посилання

Поліщук Я. Простір ідеологічного впливу. До природи репрезентації / Я. Поліщук // Український історичний збірник – 2008. – Вип. 11. – С. 435.

Бондар-Терещенко І. Вогонь моїх чресел / Ігор Бондар-Терещенко // Книжникreview. – 2002. – №1 (34). – С. 11.

Ребрик О. Прототипи художніх образів у творах Любка Дереша [Електронний ресурс] / О. Ребрик. – Режим доступу до публікації : http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/jaroslov/14/pogljad.html

Ляпин С. Концепты и топосы, или Еще один подход к пониманию и преподаванию философии / С. Х. Ляпин // Современные подходы к преподаванию философии. – Архангельск : Изд-во ПомГУ, 1998. – С. 25.

Назарець В. Топос міста в поезії Бертольда Брехта / В. М. Назарець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2013. – Вип. 4. – С. 164.

Прокофьева В. Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы и топосы / В. Ю. Прокофьева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 11. – С. 88.

Анциферов Н. П. «Непостижимый город…» Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина / Николай Анциферов ; сост. М. Б. Вербловская. – СПб. : Лениздат, 1991. – С. 16.

Измайлов А. Пространство города в текстах Н. П. Анциферова / А. Измайлов // История Петербурга. – 2009. – № 6 (52). – С. 7.

Галич О. Село і місто в постмодерному тексті / О.А. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 3. – С. 95

Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма: [Пробная версия] / Павел Флоренский // Богословский вестник. – 1909. – Т. 1. № 3. – С. 413.

Ткачик Н. М. Ініціаційна парадигма міфологічної подорожі героя у міському топосі (на матеріалі романістики Ю. Андруховича) / Н. М. Ткачик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 296.

Ребрик О. Прототипи художніх образів у творах Любка Дереша [Електронний ресурс] / О. Ребрик. – Режим доступу до публікації : http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/jaroslov/14/pogljad.html

Анциферов Н. П. «Непостижимый город…» Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина / Николай Анциферов ; сост. М. Б. Вербловская. – СПб. : Лениздат, 1991. – С. 36.

Коваленко К. Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова («Моє життя», «Розповідь невідомої людини») / Ксенія Коваленко // Філологічні науки. – 2012. – Вип. 10. – С. 48.

Crisafulli, Chuck, DiMartino, Dave. The Doors: When the Music's Over: The Stories Behind Every Song. – Boston : Da Capo Press, 2000. – P. 135.

Ткачик Н. М. Ініціаційна парадигма міфологічної подорожі героя у міському топосі (на матеріалі романістики Ю. Андруховича) / Н. М. Ткачик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 296–303.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми поетики художнього твору