Фабульна організація роману Віталія Бендера «Марш молодости».

Автор(и)

  • Anton Buzov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.10

Ключові слова:

роман, еміграція, фабула, сюжет, система сюжетного розвитку, поетика

Анотація

У статті здійснено аналіз роману українського письменника-емігранта Віталія Бендера «Марш молодости» на фабульному рівні. У творі послідовно виділені фази обособлення, встановлення партнерства, смертельного випробування, перевтілення. Використання класичних сюжетних схем під час дослідження літературного доробку української діаспори дозволяє повніше розкрити не лише загальнолюдський пафос та гуманістичну спрямованість цих текстів, але й їх ідейно-естетичну своєрідність.

Біографія автора

Anton Buzov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Бендер В. Марш молодости [Текст] / Віталій Бендер. – К.: Юніверс, 2005. – 888 с.

Бузов А. С. Дискурс експресіонізму в романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» [Текст] / Антон Сергійович Бузов // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. – Випуск 23 / редкол.: В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 70–79.

Бузов А. С. Стильові пошуки у малій прозі Віталія Бендера [Текст] / Антон Сергійович Бузов // Jahrbuch der VІ Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. – Мюнхен: KUBON & SAGNER, 2016. – С. 255–260.

Василенко Р. М. Ех, дороги [Текст] / Ростислав Миколайович Василенко // Життя в гримі та без (шляхами діаспори): мемуари, поезія, публіцистика. – К.: Рада, 1999. – С. 366–369.

Галич В. М. Публіцистика Віталія Бендера: жанрово-стильові домінанти [Текст] / Валентина Миколаївна Галич // Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник / Редкол.: В. М. Галич (гол. ред.), К. М. Ульянова (заст. гол. ред), О. С. Куцевська, Ю. Є. Соловйова, Н. Є. Манич. Передм. К. М. Ульянової. – Рівне: О. Зень, 2015. – С. 23-46.

Дальний М. Вибране: Люди-події-коментарі [Текст] / Мар’ян Дальний; упоряд. О. Коновал. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 563 с.

Качуровський І. В. Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори [Текст] / Ігор Васильович Качуровський // Променисті сильвети. – К.: КиєвоМогилянська академія, 2008. – С. 514–531.

Коновал О. Г. Жив з Україною в серці [Текст] / Олексій Григорович Коновал // Марш молодости. – К.: Юніверс, 2005. – С. 5–9.

Литературная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4685/Фабула (Дата звернення: 01.04.2017).

Мацько В. П. Українська еміграційна проза ХХ століття : монографія [Текст] / Віталій Петрович Мацько. – Хмельницький: ПП І.Ж.Дерепа, 2009. – 388 c.

Просалова В. А. Віталій Бендер [Текст] / Віра Андріївна Просалова // Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – С. 27.

Просалова В. А. Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги» [Текст] / Віра Андріївна Просалова // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2015. – № 1–2. – С. 208–213.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика [Текст] / Б. В. Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 334 с.

Тюпа В. И. Анализ художественного текста [Текст] / В. И. Тюпа. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми поетики художнього твору