Тіло і сексуальність у творах В.Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація.

Автор(и)

  • Olha Khamedova Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.12

Ключові слова:

тіло, душа, тілесність, сексуальність, філософська концепція

Анотація

Стаття присвячена феноменам тіла і сексуальності, втіленим у творах письменників- «ланківців» В.Підмогильного та Б.Антоненка-Давидовича. Філософсько-культурологічна інтерпретація оповідань дозволила стверджувати, що українські письменники 1920-х років, члени літературної організації «Ланка», представили оригінальну художню концепцію тілесності, яка включає поняття духовно-тілесної єдності. В українській прозі 1920-х років тіло інтерпретується як знак, що позначає розгубленість людини у ворожому до неї світі. Тілесність людини осмислюється у зв’язку як із біологічними, так і соціальними законами життя. Письменники одні з перших звернули увагу на зв’язок чуттєвості і думки, на «тілесність свідомості». У творах художньо реалізуються психоаналітичні тези З.Фройда про дію підсвідомих інстинктів, специфіку сексуальності, неврозів і страхів.

Біографія автора

Olha Khamedova, Київський університет імені Бориса Грінченка

к. філол. наук, доцент

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Д. Твори : В 2 т. – К.: Наук. думка, 1999. – Т.1 : Повісті та романи. – 1999. – 742 с.

Антоненко-Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки / Борис Антоненко-Давидович. – К. : Рад. письменник, 1989. – 495 с.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство / Н.В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 390 с.

Кривцова Л.А., Архипов О.А. Телесность в массовой и элитарной культуре начала ХХІ века: сравнительный анализ / Л.А.Кривцова, О.А.Архипов. Режим доступу до ел. документа: http://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04- 113.pdf

Нарівська В. «Іван Босий» В.Підмогильного як ресентимент естетики босяцтва / Валентина Нарівська. Режим доступу до ел. документа: https:// dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3469

Підмогильний В. Іван Босий / В.Підмогильний // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. Кн. 2. – К.:Рось, – С. 330- 337.

Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян Підмогильний. – К. : Наук.думка, 1991. – 800 с.

Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії «тілесність» в сучасних культурно-антропологічних студія / Я.Потапенко // Етнічна історія народів Європи. Вип. 40. Режим доступу до ел. документа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2013_40_21.pdf

Сосюра В. Третя Рота. Режим доступу до ел. документа: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=106&bookid=1&part=6

Фройд З. Вступ до психоаналізу : Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками / Зиґмунд Фройд; [пер. з нім. Н.Таращук]. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

Цветус-Сальхова Т.Э. «Тело» и «телесность» в культурологических исследованиях. Режим доступу до ел. документа: http://cyberleninka.ru/article/n/telo-itelesnost-v-kulturologicheskih-issledovaniyah

Шевнюк О.Л Українська та зарубіжна культура / О.Л. Шевнюк. – К: Знання-прес, 2002. – 277 с.

Юнґ К. Г. Сознание и бессознательное / Карл Густав Юнґ [пер. и ред. А. А. Алексеева ] – СПб.: Университетская книга, 1997. – 544 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Порівняльні студії