Проблема неперервної ініціації в епосі Гомера: Одіссей як геройтрикстер.

Автор(и)

  • Maria Reutova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2018.26.11

Ключові слова:

епос, поема, античність, міфологія, трикстер, ініціація

Анотація

У статті актуалізовано ініціальну природу побудови гомерівського епосу – поем «Іліада» та «Одіссея». Образ героя обох творів – Одіссея – розглянутий крізь призму безперервної ініціації, характерної для персонажів античної літератури. Давній автор витворює образ своєрідного героя-трикстера – персонажа, який завдяки своїй кмітливості й допитливості реалізує концепцію античного елліна – людини, яка змінюється сама і змінює світ навколо себе. Одіссей постає втіленням пізнання, першим культуртрегером та культурним реципієнтом світової літератури. Він реалізує експансію культури, за її допомоги опановує новими просторами та сферами, власноруч втілює технологію її саморозвитку, паралельно розвиваючись індивідуально.

Біографія автора

Maria Reutova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, старший викладач

Посилання

Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. Львів : М. П. Коць, 1998. 216 с.

Боннар А. Греческая цивилизация. Т. I. От Илиады до Парфенона. Москва : Искусство, 1992. 269 с.

Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. Москва : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.

Гомер. Іліада. Харків : Фоліо, 2006. 416 с.

Гомер. Одіссея. Харків : Фоліо, 2001. 547 с.

Клейн Л.С. Анатомия Илиады. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 560 с.

Литературная энциклопедия. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/ 4685/Фабула (Дата звернення: 21.10.2018).

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Москва : Аспект Пресс, 1999. 334 с.

Тюпа В. И. Анализ художественного текста. Москва : Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього твору