Ідейно-естетичний дискурс епістолярію Миколи Вороного.

Автор(и)

  • Svіtlana Osyak Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2018.26.13

Ключові слова:

епістолярій, ідентичність, історичний часопростір, жанр, світогляд

Анотація

У статті увагу зосереджено на виявленні ідейно-естетичних поглядів Миколи Вороного в його епістолярії, що розглядається в культурному просторі соціуму. З’ясовано, що епістолярій поета репрезентує соціально-культурний досвід нації кінця ХІХ – початку ХХ століття. Історична зумовленість творення мемуарної літератури розглядається як спосіб зберегти історичну пам’ять, увиразнити можливість особистісного та національного самовираження. Ідейно-художні погляди поета оприявнено в листах, що підтверджують його тяжіння до модернізму, однак при цьому автор продовжував писати твори, що мали ознаки народницької традиції.

Біографія автора

Svіtlana Osyak, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка

Посилання

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва : Художественная литература, 1975. 504 с.

Бистрицький Є. К. Культура, личность, экзистенция. Онтологічні проблеми культури. Зб. наук. праць / відп. ред. Є. К. Бистрицький. Київ : Наукова думка, 1994. С. 6–20.

Білецький О. І. Микола Вороний. Микола Вороний. Вибрані поезії. Київ : Радянський письменник, 1959. С.3–41.

«Все, все пригадую так ясно…» : з листів М. Вороного до М. Коцюбинського. Літературна Україна. 1991. 12 грудня. С. 4.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф 110. Оп. 4.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф 110. Оп. 7. Арк. 1

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф.110. Оп.2. Арк. 3.

Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Ф 110. Оп. 10.

Вороний М. К. До статті Олекс[андра] Ів[ановича] Білецького про мене. Вороний М. К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / упоряд. і приміт. Т. І. Гундорової, вступ. ст. і ред. Г. Д. Вервеса. Київ : Наукова думка, 1996. С. 586−618.

Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи. Луганськ : Знання, 2001. 246 с

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського : покажчик до Фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві. / Упоряд. Ігор Гирич. Київ, 1996. 108 с.

Коцюбинська М. Х. Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість. Київ : Дух і літера, 2009. 584 с.

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.

Кузнєцова Т. До 145-річчя від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного. URL: http://kotsubinsky.org/news/do_145_ richchja_vid_dnja_narodzhennja_mikoli_kindratovicha_voronogo/2016-12-07-818

Мазоха Г. С. Жанрово-стильові особливості епістолярію українських письменників «Розстріляного Відродження». Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови» Черкаси, 2005. С. 173–182.

Микола Вороний. Біографія. URL: http://ukrclassic.com.ua/katalog/v/voronijmikola/1157-mikola-voronij-biografiya

Тихолоз Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко : повернення). URL : https://frankolive.wordpress.com/2016/08/06/%D0%B1%D1%80%0%B0%D0%BD%D0%BA %D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3% D1%96%D1%97-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0% D0% BD%D0% BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього твору