Поетика записок: зі спостережень над творами початку ХХІ століття.

Автор(и)

  • Vira Prosalova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2019.27.3

Ключові слова:

поетика, записки, оповідь, автор, наратор

Анотація

У статті предметом спостережень обрано художні твори, написані на початку ХХІ століття українськими письменниками, які в заголовковий комплекс винесли маркер «записки». Це «Записки пройдисвіта» (2000) Юрія Винничука, що були включені до його пізнішої книги «Груші в тісті», «Записки на зап’ястях» (2010) Лесі Воронюк, «Із вогневих рубежів (записки біженця)» (2016) Миколи Тютюнника. Завдяки наративному прийому записок автори вільно реалізували свій творчий задум, маскували (в разі потреби) своє Я за особою наратора, виявляли особисте бачення подій у країні і світі. Помітно, що ці твори написані під впливом пережитого. Незначна часова дистанція між зображеним у записках і часом їх написання призвела до емоційності, схвильованості викладу, автономності окремих записів, зроблених у різний час. Записки українських авторів початку нового тисячоліття відзначаються відсутністю канонічної форми, вільною манерою викладу, достовірністю відтвореного, як у Миколи Тютюнника, чи ігровим характером, як, скажімо, у «Записках пройдисвіта» Юрія Винничука. Запискам властиве відтворення особливостей розмовного мовлення персонажів, наявність хронології, якщо йдеться про суспільно значущі події, чи її відсутність, якщо йдеться про колізії переважно приватного життя. Встановлено, що інтертекстуальним маркером «записки» українські письменники акцентували вільну форму викладу, фрагментарність, а іноді й хаотичність записів, особистий погляд на події і світ, а також достовірність зображеного. 

Біографія автора

Vira Prosalova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії української і світової літератури

Посилання

Винничук Ю. Груші в тісті. Львів: ЛА «Піраміда», 2010. 288 с.

Воронюк Л. Записки на зап’ястях (Поезія в прозі) / Леся Воронюк. Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. С. 5–132.

Літературознавча енциклопедія у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. К. : Академія, 2007. Т. 1 : А (аба) Л (лямент). 608 с.

Пустовіт В. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс : автореф. дис. д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 – «Українська література» / Пустовіт Валерія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 32 с.

Рарицький О. Записки / нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2015. № 6. С. 49–53. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_6_13

Савкина И. Записки как «деперсонализированный дневник»: документальнохудожественный потенциал жанра. Вопросы литературы. 2013. № 1. С. 337−354.

Тютюнник М. Із вогневих рубежів (записки біженця). Рідний край. 2016. № 1. С. 16–29.

Шахова К. І. Записки як жанровий різновид української прози XX –початку XXI століть: еволюція, специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. н. : 10.01.01 / Шахова Катерина Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. К., 2015. 18 с.

Шахова К. Записки як різновид української прози. Філологічні науки: Збірник наукових праць. 2015. № 6. С. 85–88.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього тексту