Перекодування творів М. Хвильового засобами кіно: семіотичний аспект.

Автор(и)

  • Victoria Chuiko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2019.27.4

Ключові слова:

семіотика, перекодування, кінознак, кінозасоби, словесний знак, кіноприйоми

Анотація

У статті проаналізовані кінознаки, прийоми, за допомогою яких літературні «тексти» переносяться на екран (на прикладі творів М. Хвильового «Повість про санаторійну зону», «Сентиментальна історія», «Вальдшнепи» і їх екранізацій «Танго смерті», «Геть сором!», «Вальдшнепи»). Досліджується такий феномен, як міжмистецький діалог, у семіотичному аспекті. Актуалізовано погляди вчених на кіносеміотику, виявлено засоби й особливості перенесення художнього твору на екран, що вимагає декодування знаків одного виду мистецтва і пристосування їх до умов іншого.

Біографія автора

Victoria Chuiko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент кафедри теорії та історії української і світової літератури

Посилання

Эйзенштейн С. Монтаж. Москва: ВГИК, 1998. 193 с.

Тишунина Н. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований. Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: материалы международной научной конференции. Серия «Symposium». СанктПетербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. Вып. 12. С. 149–154.

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 92 с.

Гаврак З. З французької семіотики кіно. Кіно-Театр. 2005. № 1. С. 24–29.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.

Просалова В. Літературна й кінематографічна версії роману М. Хвильового «Вальдшнепи»: конфлікт конкретизацій. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 2017. Вип. 25. С. 93–107.

Wolf W. Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam: Rodopy, 1999. 272 p.

Vanoye F. Récit écrit, récit filmique. Cinéma et récit-I. P.: Nathan, 1989. 218 р.

Epstein J. Le Cinématographe vu de l'Etna. 1926. 79 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації художнього тексту