Авторська точка зору на протистояння «Совєти – Армія Крайова – УПА – нацистська Німеччина» в історико-пригодницькому романі А. Кокотюхи «Чорний ліс».

Автор(и)

  • Liudmyla Romas Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2019.27.5

Ключові слова:

роман, опозиція, детальне портретування, чотиристороннє протистояння, авторська точка зору, А. Кокотюха

Анотація

У статті досліджено вияви авторської точки зору на протистояння «совєти – УПА – Армія Крайова – нацистська Німеччина» в історико-пригодницькому романі А. Кокотюхи «Чорний ліс». Основну увагу зосереджено на ідеологічній точці зору. Доведено, що авторська точка зору простежується через паралельний опис доль різних людей, через опосередковану оцінку конкретної ситуації героями, через авторські описи-роз’яснення політичної обстановки, через опозицію «свої – чужі», через діалоги героїв про історію та через детальне портретування. У поліфонічному творі наявні різні точки зору, не підпорядковані одна одній, а рівноправні. Авторська позиція простежується від опису подій довоєнної дійсності до чотиристороннього протистояння сил на території Волині. 

Біографія автора

Liudmyla Romas, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин; [сост. С. Г. Бочаров; текст подготовит. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова]. [2-е изд.]. Москва: Искусство, 1979. С. 7–181.

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. Київ: Либідь. 2001. 486 с.

Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.). Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 399 с.

Кокотюха А. Від автора / Кокотюха А. Чорний ліс: роман / Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. С. 296–299.

КокотюхаА.Чорнийліс. Харків : КнижковийКлуб «КлубСімейногоДозвілля», 2015. 304 с.

Поэтика : Словарь актуальных терминов и понятий : [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. Москва : Издательство Кулагиной, Intrada. 2008. 358 с.

Субтельний О. Історія України. Київ : Либідь. 1993. 718 с.

Успенский Б.А. Поэтика композиции. Москва : СПб: Азбука. 2000. 352 с.

Патриляк І. За лаштунками партизанської війни / Кокотюха А. Чорний ліс: роман / Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. С. 5–6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Художнє осмислення історичного минулого в літературі