З історії однієї літературної містифікації.

Автор(и)

  • O. Solovey Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.4

Ключові слова:

містифікація, художня проза, альтернативний роман, гра

Анотація

Стаття присвячена феномену літературної містифікації в сучасній українській літературі. До розгляду залучаються цікаві та майже невідомі явища літературного процесу, проігноровані літературною критикою. Альтернативні форми художнього тексту кваліфікуються в якості ситої мистецької гри, покликаної задовольнити найбільш вишуканий читацький смак.

Біографія автора

O. Solovey, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. філол. наук, доцент

Посилання

Тарнавський О. Критика // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. – К.: Вид-во «Час», 1999.

Жукова Варвара. Свідок: Роман. – К.: ПП «Дуліби», ВД «Вета-Прес», 2007. – 154 с.

Пуніна О. Знекровлений український футуризм: Варвара Чорна під впливом чоловічої експериментаторської гвардії // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: Акцент, 2007. – С. 472 – 478.

Чорна В. НЕП: Збірка поезій // Кальміюс. – 2005. – Число 1. – С. 84 – 91.

Шерех Ю. Історія однієї містифікації // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: В чотирьох книгах. – К.: Аконіт, 2001. – Кн. 4. – С. 702 – 707.

Линтварева-Чикаленко О. Був поетом професійним // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 1. – С. 86 – 90.

Шерех Ю. Шостий у ґроні. В.Домонтович в історії української прози // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. Т. 3. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 98 – 136.

Зборовець І. Обставини загибелі поета В.Свідзинського // Краєзнавство. – 1995. – № 1 / 4.

Соловей Е. «Роботи і дні» поета // Свідзінський В. Твори: У 2 т. / Видання підготувала Елеонора Соловей. – К.: Критика, 2004. – Т. 1. – С. 447 – 516.

Свідзінський В. Листи до Олени Чілінгарової // Свідзінський В. Твори: У 2 т. – К.: Критика, 2004. – Т. 2.

Любченко А. Щоденник. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1999.

Записки-запитання // Луцький Ю. Ваплітянський збірник. – Видання Канадського інституту українських студій / Видавництво «Мозаїка», 1977. – С. 63 – 68.

Бондар-Терещенко І. Золотий любисток (Історія одного чаювання) // Ґіґієна. – Харків. – 1999. – Число третє (листопад). – С. 12 – 13.

Бондар-Терещенко І. Мотто // Ulaskava: Поезій книга І. – Харків, 1994.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.

Бойченко О. Шум у каналі зв’язку // Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів: ЛА «Піраміда», 2004. – С. 183 – 187.

Біла А. Жанр альтернативної історії в літературі 1990 – 2000-х рр.: У пошуках за втраченими можливостями // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Випуск 11. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 137 – 145.

Бондар-Терещенко І. І смерть, і сміх... // Слово і Час. – 1994. – № 8. – С. 4 – 8.

Біла А. Ігрові форми в дискурсі футуризму. Міт про Едварда Стріху // Біла А. Український літературний аванґард: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 198 – 212.

Давидова-Біла Г. Міф про Едварда Стріху в тексті аванґарду // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Випуск 7. – Донецьк: НордПрес, 2002. – С. 131 – 142.

Бондар-Терещенко І. Mea pulpa // Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературнокритичні статті. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – С. 306 – 314.

Бондар-Терещенко І. Невідомий Свідзінський // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 127.

Бондар-Терещенко І. Бідний Сведлик (Про структуральну пічку і маньєристську канапу) // Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – С. 74 – 75.

Зборовська Н. ІБТ у масці Григорія Грабовича (а також із приводу проблеми написання історії української літератури) // Слово і Час. – 2005. – № 9.

Варвара Жукова. Свідок: Роман // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – №№ 206 – 207. – С. 122 – 186.

Бондар-Терещенко І. Фібруарій: Поезій книга ІІ. – Львів: Престиж-Інформ, 1999. – 60 с.

Смолич Ю. Розповідь про неспокій триває: Дещо з двадцятих, тридцятих років і дотепер в українському літературному побуті: Частина друга. – К.: Радянський письменник, 1969.

Плющ Л. Його таємниця, або «Прекрасна ложа» Хвильового. – К.: Факт, 2006. – 872 с.

Лавріненко Ю. Кость Буревій (Едвард Стріха): Літературна сильвета // Розстріляне відродження: Антологія 1917 – 1933: Поезія – проза – драма – есей / Упоряд., передмова, післямова Ю.Лавріненка; Післямова Є.Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2002.

Гординський С. Про Стріху, мадмуазель Зозе і зелену кобилу // Гординський С. На переломі епох: Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. – Львів: Світ, 2004.

Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? // Харківський пролетарій. – 1930. – № 62 (16 березня).

Свідзінська М. Спогади про батька // Мандрівник і риболов: Природа у творчості Володимира Свідзінського й Максима Рильського / Упорядник І.Андрусяк. – К.: Факт, 2003.

Андрухович Ю. Дванадцять обручів: Роман. – К.: Критика, 2003.

Мошковська М. «Заумь» в контексті культури авангарду // Київська Русь. – 2009. – Книга 3-4 (ХХХІV – ХХХV).

Стус В. Зникоме розцвітання // Стус В. Твори: У 4-х т., 6-ти кн. – Львів: Просвіта, 1994. – Т. 4. – С. 346 – 361.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми інтерпретації української літератури і фольклору