Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова.

Автор(и)

  • Vira Prosalova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.11

Ключові слова:

мистецтво, література, живопис, кореляція, інтермедіальність, інтермедіальний підхід

Анотація

У статті застосовано інтермедіальний підхід до новелістики Михайла Яцкова. Цей підхід дає можливість виявити, як реалізувалася малярська складова в художньому мисленні автора. Акцентовано, що значний вплив на творче становлення письменника мали особисті знайомства з митцями, знання їхніх біографій, творчих доль. Звернено увагу на те, як у новелах письменника відбилася атмосфера суперництва між малярами, авторські симпатії й антипатії. Обґрунтовано, що прототипом образу Корнія Борсука з нарису «Смерть бога. Студія молотком» був Іван Труш, до якого письменник виявив негативне ставлення. Відзначено, що герої письменника для підтвердження своїх думок нерідко апелюють до живописних полотен, виявляють добре знання мистецьких раритетів. Обґрунтовано, що мистецька універсальність стала знаковою у ХХ столітті. З’ясовано, що засвоєння М.Яцковом засобів суміжних мистецтв збагачувало зображально-виражальні можливості його художнього слова.

Біографія автора

Vira Prosalova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. філол. н., професор

Посилання

Вайсштайн У. Взаємовисвітлення літератури та музики: сфера компаративістики? / Ульріх Вайсштайн // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – С. 391-410.

Дмитриева Н. А. Изображение и слово / Нина Александровна Дмитриева. – М.: Искусство, 1962. – 244 с.

Ільницький М. «Поетична концепція з музичним і малярським тлом…»[Текст] / Микола Ільницький // Яцків М. Муза на чорному коні. Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті. – К.: Дніпро, 1989. – С. 5-28.

Лотман Ю. Текст у тексті / Юрій Лотман // Антологія світової літературнокритичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 581-595.

Матусяк А. Химерний Яцків : Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова [Текст] / Аґнєшка Матусяк. – Вроцлав ; Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 234 с.

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація : автореферат дисертації на здоб. наукового ступеня кандидата філологічних наук / Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів, 2009. – 20 с.

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / НАН України, Інститут Івана Франка. – Київ: Наукова думка, 2011. – 295 с. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

Просалова В. А. Літературно-музичні кореляції в малій прозі М.Яцкова // Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип. 3. – С. 126-138.

Рисак О. Деякі проблеми поетики і стилю Михайла Яцківа [Текст] / Олександр Рисак // Рисак О. Найперше – музика у слові: Проблема синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Луцьк, 1999. – С. 345- 354.

Ткачук Олександр. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / Олександр Ткачук. – Тернопіль, 2013. – 275 с.

Яцків М. Ю. Муза на чорному коні : Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті [Текст] / М. Ю. Яцків ; упоряд., авт. передм. та приміт. М.М. Ільницький. – К. : Дніпро, 1989. – 846 с.

Яцків М. Смерть бога. Нариси й новелі / Михайло Яцків. – Львів: Новітня бібліотека, 1913. – Ч. 13-14. – 98 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Порівняльні студії