Проблема адаптації «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового засобами кіно.

Автор(и)

  • Victoria Tarasenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2016.24.14

Ключові слова:

адаптація, екранізація, кінотранскрипція, переклад

Анотація

У статті проаналізовані особливості перекодування «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового засобами кіно. Визначена специфіка адаптації літературного твору як особливого різновиду міжмовного посередництва, встановлений зв’язок між чинниками, що її зумовлюють. Виявлено й описано окремі аспекти трансформації художнього змісту літературного твору, яка характеризує його втілення в форматі кіномистецтва. Здійснено порівняльний аналіз часопросторової організації першотвору та його втілення на екрані, структурних та сюжетних особливостей творів тощо.

Біографія автора

Victoria Tarasenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент

Посилання

Гром’як Р., Ковалів Ю. Літературознавчий словник-довідник / Роман Гром’як, Юрій Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Идлис Ю. Б. Категория автора в тексте сценарной адаптации (на материале сценариев Гарольда Пинтера): автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. фил. наук / Юлия Идлис. – Москва, 2006. – 36 с.

Муратов О. Танго смерті / Олександр Муратов. – Кіностудія: Національнокультурний виробничий центр Рось. – 1991.

Хвильовий М. Санаторійна зона: Оповідання, новели, повісті, памфлет / Худож.- оформлювач І. В. Осіпов // Микола Хвильовий. – Харків: Фоліо, 2008. – 382 с.

Hutcheon L. A Theory of Adaptation.London&New York, Routledge, xviii, 2006. – 232 p.

Vandal-Sirois H. & Bastin G.L. Chapter 1. Adaptation and Appropriation: Is there a Limit? // Translation, Adaptation and Transformation.London& New York, Continuum International Publishing Group, 2012. – P. 21-41.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Порівняльні студії