Культурологічне осмислення міфологеми долі в поезії Василя Стуса.

Автор(и)

  • Valentyna Krasnikova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2018.26.2

Ключові слова:

міф, міфологема, доля, недоля, щастя, нещастя, фатум, талан

Анотація

Стаття містить спробу культурологічного аналізу міфологеми долі у творчості Василя Стуса. Приділено увагу визначенню семантики слова «доля». Схарактеризовано види, місце й роль феномена міфологеми долі в поезіях різних періодів. Порівняно розуміння долі у творчості Василя Стуса, у культурі загалом, фольклорі та поезії Тараса Шевченка.

Біографія автора

Valentyna Krasnikova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Саковець С. П. Міфопоетика поезії Василя Стуса: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2012. 20 c.

Вишницкая Ю. В. Мифологемы Александра Блока в русском этнокультурном пространстве: дис. канд. филол. наук: спец. 10.01.02. Київ, 2006. 204 с.

Міфологема. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Міфологема (дата звернення: 10.01.2018).

Князевская Г. Б., Огурцов А. П. Судьба: метафора, идея, культура. Вопросы философии. 1992. № 7. С. 177.

Пилипів О. Репрезентація лінгвокультурного концепту «доля» в латинській фразеології. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 226–223.

Зиммель Г. Проблема судьбы. Избранное: в 2 т. Москва, 1990. Т. 2. С. 199.

Шпенглер О. Закат Европы. Гештальт и действительность: в 2 т. Москва, 1993. Т.1. С. 274.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Стус В. Палімпсест: Вибране [Упоряд. Д. Стус.] Київ: Факт, 2003. 432 с.

Дзюба І. Свіча у кам'яній пітьмі. Палімпсест. Київ: Вид-во «Факт», 2003. С. 7–32.

Стус В. Час творчості DICHTENSZEIT [Післямова Стуса Д.В.] Київ: Дніпро, 2005. 704 с.

Стус В. Дорога болю: Поезії [упоряд. та післямова Коцюбинської М.Х.]. Київ: Рад. письменник, 1990. 220 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Рецепція життя і творчості Василя Стуса