Україна, Сибір і Далекий Схід у творчості Івана Багряного та Василя Стуса.

Автор(и)

  • Natalia Skvira Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2308-1902.2018.26.4

Ключові слова:

топос, Сибір, Далекий Схід, Україна, дихотомія «своє–чуже»

Анотація

У статті на прикладі роману «Тигролови» Івана Багряного і «Палімпсестів» Василя Стуса досліджується топос Сибіру, Далекого Сходу і України.

Сибірсько-далекосхідний край трактується як місце заслання, переселення, а також пов’язується з «духовним освоєнням» (своєрідним «воскресінням» (за Лотманом)), що є реалізацією дихотомії «своє–чуже»: віднайдення нового місця («Тигролови») чи повернення до рідного («Палімпсести»); його природа оприявнюється у творчості обох майстрів слова за допомогою констант незвичності, екзотизму, відмінності від свого, українського.

Біографія автора

Natalia Skvira, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Азадовский М. К. Очерки литературы и культуры Сибири. Вып. 1. Иркутск : Иркутское областное издательство, 1947. 199 с.

Багряний згадував: «У 1932 році був заарештований за політичний (самостійницький український) ухил в літературі й політиці й ув’язнений в Харківській т. зв. внутрішній тюрмі ГПУ, де пробув 11 місяців в камері самотнього ув’язнення, а потім був засуджений на 5 років концтаборів. Присуд відбував в таборах т. зв. БАМЛАГУ. Терміну не добув, бо в 1937 році втік». Іван Багряний (1906–1963). – URL : http://www.ukrlit.vn.ua/info/xx/mm9ij.html. – Заголовок з екрану.

Багряний І. Тигролови. Морітурі. К. : Наук. думка, 2000. 368 с.

Горова Ю. Топос Сибіру у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків. Слово і час. 2003. № 3. С. 56–61.

Жулинський М. Іван Багряний. Слово і час. 1991. № 10. С. 7–13.

Клочек Г. Романи Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський». Кіровоград : Степова Еллада, 1998. 80 с.

Лотман Ю. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М. : Просвещение, 1988. 352 с.

Сподарець М. П. Іван Багряний – письменник і громадянин. Х. : ХДУ, 1996. 104 с.

Стус В. Твори. У 4–х т. 6 кн. / голова ред. кол. М. Коцюбинська ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Від. рукоп. фондів і текстології. Львів : Просвіта, 1994–1999.

Чорногай В. Поема всепереможного оптимізму: [Про роман «Тигролови»]. Нові дні. 1953. Ч. 41–42. черв. – лип.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. К. : Наук. думка, 2001. Т. 1. 782 с.

Эртнер Е. Н. Образ Сибири в русской литературе ХIХ века. URL : http://www.utmn.ru/frgf/No6/text16.htm. – Заголовок з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Рецепція життя і творчості Василя Стуса