Актуальні проблеми української літератури і фольклору

У Збірнику друкуються статті, що містять результати самостійних досліджень у сфері української літератури та фольклору.